Indiana Jerky Shop

Lapač snů

V některých indiánských kulturách a kulturách prvních národů je lapač snů (v jazyce Odžibvejů: asabikeshiinh, což je neživotný tvar slova “pavouk”) ručně vyrobená vrbová obruč, na které je utkána síť nebo pavučina. Může být také ozdobena posvátnými předměty, jako jsou některá pírka nebo korálky. Tradičně se lapače snů zavěšují nad kolébku nebo postel jako ochrana. v kultuře Anishinaabe má původ jako “pavoučí amulet” – asubakacin “síťovitý” (národ White Earth); bwaajige ngwaagan “snový lapač” (Curve Lake First Nation) – obruč s vetkaným provázkem nebo šlachou, která má kopírovat pavučinu a používá se jako ochranný amulet pro kojence.

Lapače snů byly přijaty v rámci panindiánského hnutí v 60. a 70. letech 20. století a v 80. letech 20. století získaly popularitu jako široce prodávané “domorodé řemeslné předměty”.

Původ Odžibvejů

Amulet “pavučina”, zavěšený na kolébce kojence (zobrazen spolu s “maskou používanou při hře” a “nohou ducha, k zastrašení dětí”), Bureau of American Ethnology Bulletin (1929) Etnografka Frances Densmoreová v roce 1929 zaznamenala odžibvejskou legendu, podle níž ochranné amulety “pavučina” pocházejí od Pavoučí ženy, známé jako Asibikaashi, která se stará o děti a lidi v zemi. Jak se národ Odžibvejů rozšiřoval do všech koutů Severní Ameriky, bylo pro Asibikaaši obtížné dosáhnout na všechny děti, a tak matky a babičky pletou pro děti pavučiny z vrbových obručí a šlach nebo provazů z rostlin. Účel těchto amuletů je apotropaický a není výslovně spojen se sny:

Dokonce i kojenci byli vybaveni ochrannými amulety. Příkladem jsou “pavučinky” zavěšené na obruči kolébky. V dávných dobách se tato síťovina vyráběla z kopřivového vlákna. Na obruč se obvykle zavěšovaly dvě pavučiny a říkalo se, že “zachytí každou škodu, která by mohla být ve vzduchu, jako pavučina zachytí a udrží vše, co s ní přijde do styku”.

Nákupní košík